Italien: Four No Hemi * 10.000 PS * Freie Klasse 3,5t & 4,5t
Holland: De Jong Special * Freie Klasse 2,5t & 3,5t
Österreich: Black Devil Stage II *Freie Klasse 3,5t & 4,5t
Österreich: Hell Fire Stage *Freie Klasse 0,95t*
Österreich: La Aspirateur *Freie Klasse 3,5t & 4,5t
Holland: Rocket Science *Freie Klasse 2,5t & 3,5t*
Österreich: Projekt 2 *Freie Klasse 0,95t*
Österreich: Piecemaker *Freie Klasse 0,95t*